Members Login Find Us

Members Login

TERgeli

Основною метою діяльності Агенції є сприяння боротьбі з корупцією, громадський контроль за дотриманням
Конституції та Законів України посадовими особами державних органів влади, органів місцевого самоврядування,
правоохоронних органів, прокуратурою та судами, захист прав та законних інтересів членів Організації та інших осіб

Для досягнення своєї мети ми ставимо перед собою наступні завдання :

Розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом з іноземними організаціями.
Здійснення аналітичної та консультативної діяльності. Проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та рішень
органів державної влади.
Співпраця з науковими організаціями, університетами, експертними установами, громадськими організаціями, компаніями,
асоціаціями, об’єднаннями, державними органами влади, органами місцевого самоврядування, іншими фізичними та юридичними
особами тощо в Україні та за кордоном.
Проведення опитувань, формування узагальнених звітів за результатами таких опитувань.

Федеральное бюро по борьбе с коррупцией

Управление по противодействию коррупции

Департамент Национального бюро по противодействию коррупции

Національне антикорупційне бюро

Национальное антикоррупционное бюро Украины

Національне антикорупційне бюро

Бюро по борьбе с коррупцией Национальное Бюро по противодействию коррупции

Национальное Бюро по противодействию коррупции

Национальное бюро по противодействию коррупции

Национальное бюро О противодействии коррупции

Receive our Free course pdf

when you subscribe for news, updates & special offers